Wyszukiwarka przedsiębiorców
Informujemy, że Miasto Stołeczne Warszawa przekazało dane o czynnych i wykreślonych po 1 lipca 2011 r. przedsiębiorcach - z gminnej ewidencji działalności gospodarczej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki. Tym samym Prezydent m.st. Warszawy nie jest już organem ewidencyjnym właściwym dla tych przedsiębiorców - jest nim Minister właściwy do spraw gospodarki (Minister Gospodarki).
W związku z przekazaniem danych, wyszukiwarka przedsiębiorców wpisanych do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez m.st. Warszawa została wyłączona.
Informację o przedsiębiorcach wpisanych do CEIDG można odnaleźć na stronie: www.firma.gov.pl
 
© Urząd m.st. Warszawa  |